Miljö och socialt engagemang

från Björn Ehlin Hair Team

leaf

Miljöpolicy

Vi på Björn Ehlin Hair Team ser det som vårt ansvar att bedriva vår verksamhet med långsiktigt kretsloppstänkande inom ramen för vad som är tekniskt, ekonomiskt, ekologiskt samt ur arbetsmiljösynpunkt möjligt.

heart

Socialt engagemang

Vi tycker att det sociala engagemanget är minst lika viktig som miljön, alla har en rätt till en bra framtid. Vi arbetar aktivt med att stödja olika föreningar och verksamheter som en del av en vision till en bättre värld.

WebWeb_MS88775

Våra miljömål

  • Utbilda personal i grundläggande miljökunskaper och uppmuntra dem att eftersträva företagets miljöpolicy på jobbet såväl som privat.
  • Vara ett föredöme att i möjligaste mån använda oss av miljöanpassade produkter samt miljömärkt utrustning och material.
  • Vi återvinner och sopsorterar, liksom säkerställer att miljöfarligt avfall hanteras på ett säkert sätt.
  • Vi åtar oss att ständigt bli bättre på miljöarbete och minska företagets energiförbrukning, att hitta nya miljövänliga alternativ i den grad det går för vår verksamhet.
  • Vi ställer miljökrav på leverantörer och försöker tillsammans med våra samarbetspartners utveckla miljöanpassade lösningar.
  • Vi har mål och vision att arbeta i förebyggande syfte.